Despre site

Site-ul www.securitatea-cibernetica.ro este dezvoltat prin programul de cercetare “Strategii de monitorizare a securității mediului on-line în fața atacurilor cibernetice”, realizat în cadrul proiectului Rețea transnațională de management integrat al cercetării doctorale și postdoctorale inteligente în domeniile “Științe militare”, “Informații și securitate națională” și “Ordine publică și siguranță națională” – program de formare continuă a cercetătorilor de elită – “SmartSPODAS“.

Spodas-logoProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investește în OAMENI”.
Axa prioritară 1: „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”.
Domeniul major de intervenţie 1.5: „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”
ID proiect: POSDRU/159/1.5/S/138822.

BENEFICIARI

UNAPUniversitatea Naţională
de Apărare "Carol I”
ACPOLAcademia de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza”

PARTENERI

CPCEWCentrul de Prevenire a Conflictelor
şi Early Warning
CRISMARTColegiul Naţional de Apărare
al Suediei - CRISMART

Site-ul www.securitatea-cibernetica.ro are ca obiective:

 • avertizarea publicului privind principalele vulnerabilități, riscuri și amenințări la adresa securității mediului cibernetic;
 • ridicarea nivelului de instruire a publicului în securizarea sistemelor informatice;
 • promovarea evenimentelor științifice în domeniul securității cibernetice;
 • dezvoltarea cooperării dintre sectorul public și cel privat prin stimularea schimbului de informații în vederea creșterii nivelului de securitate în spațiul cibernetic.

Platforma on-line prezintă informații legate de:

 • Alerte de securitate cibernetică;
 • Ghiduri și strategii de securitate cibernetică;
 • Strategii de monitorizare a securității mediului cibernetic;
 • Evenimente științifice (conferințe, simpozioane și workshop-uri);
 • Recenziile evenimentelor din domeniul securității cibernetice;
 • Interviuri cu experți din domeniu;
 • Strategia de securitate cibernetică a României;
 • Proiectul de lege privind securitatea cibernetică a României