Conferința de lansare a Studiilor de Strategie şi Politici – SPOS 2017

În data de 28 februarie 2018 Institutul European din România (IER) în parteneriat cu Ministerul de Afaceri Europene – MAE România, au organizat conferința Lansarea Studiilor de Strategie şi Politici – SPOS 2017, la sediul Bibliotecii Academiei Române. ARASEC – Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației a fost reprezentată la acest eveniment de domnul conf.dr.ing. Ioan-Cosmin MIHAI – Vicepreședinte ARASEC, în calitate de coordonator al studiului „Provocări actuale în domeniul securității cibernetice – impact și contribuția României în domeniu”.

Proiectul SPOS 2017, ajuns la cea de-a 12-a ediție, a presupus realizarea unei noi serii de studii menite să sprijine procesul de elaborare și fundamentare a strategiilor și politicilor României în perioada postaderare. Patru teme de cercetare au fost cuprinse în ediția anului 2017, și anume:

 • 1. Impactul aderării României la Uniunea Europeană asupra economiei românești. Analiză sectorială (industrie, agricultură, servicii etc.);
 • 2. România – furnizor de expertiză în tranziție democratică pentru țările Parteneriatului Estic și Balcanii de Vest;
 • 3. România și Piața Unică Digitală a Uniunii Europene. Oportunități și provocări;
 • 4. Provocări actuale în domeniul securității cibernetice – impact și contribuția României în domeniu.


La această conferință au participat următorii invitați:

 • Victor Negrescu, Ministru delegat pentru afaceri europene, Ministerul Afacerilor Externe;
 • Gabriela Crețu, Președintele Comisiei pentru Afaceri Europene;
 • Titus Corlățean, Preşedintelel Comisiei speciale pentru coordonarea activităţilor parlamentare necesare pregătirii Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019;
 • Gabriela Drăgan, Director General al IER;
 • Ioan-Cosmin Mihai, conferențiar universitar, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, coordonator studiu SPOS 2017;
 • Oana Popovici, Cercetător științific, Institutul de Prognoză Economică/Academia Română
 • Iordan-Gheorghe Bărbulescu Departamentul Relații Internaționale și Integrare Europeană/Școala Națională de Studii Politice și Administrative
 • Viorel-Nicolae Gaftea, Secretar științific al Secției Știință și Tehnologia Informației, Academia Română
 • Veronica Ștefan, coordonator, Digital Citizens România;
 • Mihai Sebe, expert Biroul Studii și Analize, Institutul European din România;
 • Eliza Vaș, expert Biroul Studii și Analize, Institutul European din România.

Studiul „Provocări actuale în domeniul securității cibernetice – impact și contribuția României în domeniu”, coordonat de domnul conf.univ.dr. Ioan-Cosmin MIHAI, are ca obiectiv general analiza provocărilor actuale prezente în domeniul spațiului cibernetic, identificându-se amenințările, vulnerabilitățile și riscurile la adresa securității cibernetice. Este studiată capacitatea României de reacție la amenințările prezente în mediul virtual, atât la nivel național, cât și la nivel european și regional.

 

Obiectivele specifice proiectului sunt identificarea și clasificarea vulnerabilităților și riscurilor prezente în mediul cibernetic, analiza evoluției și structurii atacurilor cibernetice, identificarea bunelor practici privind prevenirea și limitarea efectelor acestor atacuri, cercetarea gradului de pregătire a României pentru contracararea riscurilor și provocărilor prezente în spațiul cibernetic, analiza cooperării dintre sectorul public și cel privat în domeniul securității cibernetice și propunerea unor politici de securitate cibernetică privind armonizarea cadrului normativ din România cu recomandările europene în domeniu.

Mai multe informații despre eveniment pot fi găsite pe site-ul Institutului European din România.

Sursa articolului: www.arasec.ro