Masa rotundă „Oportunități și provocări în noua eră digitală. Implicații pentru România”

În data de 25 aprilie 2018 Institutul European din România (IER) a organizat masa rotundă cu tema „Oportunități și provocări în noua eră digitală. Implicații pentru România”, la sediul Academiei RomâneARASEC – Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației a fost reprezentată la acest eveniment de domnul conf.dr.ing. Ioan-Cosmin MIHAI – Vicepreședinte ARASEC, în calitate de coordonator al studiului „Provocări actuale în domeniul securității cibernetice – impact și contribuția României în domeniu”.

În deschiderea evenimentului, doamna Gabriela Drăgan, director general al Institutului European din România, a subliniat importanța proiectelor SPOS, menite să sprijine România în îndeplinirea obligațiilor impuse de calitatea sa de stat membru al UE, ce urmăresc enunțarea și argumentarea unor elemente care să fundamenteze politicile post-aderare și poziția României vizând construcția europeană.

În cadrul acestei mese rotunde au fost dezbătute studiile 3 și 4 din cadrul proiectului de Studii de Strategie și Politici – SPOS 2017, și anume:

  • România şi Piaţa Unică Digitală a Uniunii Europene. Oportunități și provocări;
  • Provocări actuale în domeniul securității cibernetice – impact și contribuția României în domeniu.

Domnul conf.dr.ing. Ioan-Cosmin MIHAI, vicepreședintele ARASEC, a prezentat concluziile studiului „Provocări actuale în domeniul securității cibernetice. Impact și contribuția României în domeniu”, precizând faptul că amenințările cibernetice se află într-o continuă creștere, atât din punct de vedere al numărului, cât și al complexității acestora. Securitatea cibernetică necesită un cadru legislativ, adaptat atât la noile amenințări cibernetice, cât și la necesitatea de respectare a drepturilor civile, aliniate ca principii de bază în strategiile naționale de apărare ale statelor. Pentru dezvoltarea culturii de securitate cibernetică, cele mai importante pârghii sunt educația și cercetarea, parteneriatele public-private și mecanismele de cooperare la nivel european.

 
La această dezbatere au participat următorii invitați:

  • Victor Negrescu, Ministru delegat pentru afaceri europene, Ministerul Afacerilor Externe;
  • Cătălin Drulă, președinte Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, Camera Deputaților, Parlamentul României;
  • Acad. Florin Gheorghe Filip, Președintele Secției de știință și tehnologia informației, Academia Română, membru al Consiliului de Administrație al IER;
  • Viorel-Nicolae Gaftea, secretar științific al Academiei Române, secția Știința și Tehnologia Informației, coordonator studiu SPOS 2017;
  • Ioan-Cosmin Mihai, conferențiar universitar, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, coordonator studiu SPOS 2017;
  • Paul Turcu, consilier, Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică;
  • Iulian Stanciu, CEO eMAG;
  • Bogdan Manolea, director executiv, Asociația pentru Tehnologie și Internet;
  • Veronica Ștefan, coordonator, Digital Citizens România;
  • Mihai Sebe, expert Biroul Studii și Analize, Institutul European din România;
  • Eliza Vaș, expert Biroul Studii și Analize, Institutul European din România.
Sursa articolului: www.arasec.ro