Despre platforma securitatea-cibernetica.ro

Platforma Securitatea-cibernetica.ro a fost dezvoltată prin programul de cercetare „Strategii de monitorizare a securității mediului on-line în fața atacurilor cibernetice”, coordonat de Ioan-Cosmin MIHAI și realizat în cadrul proiectului Rețea transnațională de management integrat al cercetării doctorale și postdoctorale inteligente în domeniile „Științe militare”, „Informații și securitate națională” și „Ordine publică și siguranță națională” – program de formare continuă a cercetătorilor de elită – „SmartSPODAS”.

Spodas-logoProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investește în OAMENI”.
Axa prioritară 1: „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”.
Domeniul major de intervenţie 1.5: „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”
ID proiect: POSDRU/159/1.5/S/138822

BENEFICIARI

UNAPUniversitatea Naţională
de Apărare "Carol I”
ACPOLAcademia de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza”

PARTENERI

CPCEWCentrul de Prevenire a Conflictelor
şi Early Warning
CRISMARTColegiul Naţional de Apărare
al Suediei - CRISMART

Platforma are ca scop dezvoltarea culturii de securitate cibernetică.
Obiectivele specifice sunt:

  • promovarea principalelor evenimente în domeniul securității cibernetice;
  • promovarea studiilor relevante în domeniul securității cibernetice;
  • prezentarea principalelor acte normative adoptate de România în domeniul securității cibernetice.

Platforma Securitatea-cibernetica.ro este dezvoltată de Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației (ARASEC), în cadrul campaniei „Îmbunătățirea culturii de securitate cibernetică”.

Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației (ARASEC) este o asociație științifică non-guvernamentală, non-profit, nepartizană politic, cu beneficiu public. Fondată în anul 2012, ARASEC a apărut ca o inițiativă dedicată promovării securității informației.

Scopul Asociației Române pentru Asigurarea Securității Informației este promovarea și susținerea activităților de securizare a informației în concordanță cu normele legale în vigoare, precum și crearea unei comunități în domeniu care să permită schimbul de cunoștințe între specialiștii din mediul instituțional, corporatist și academic din România, comunitate care să adere la următoarele valori:

  • investiția continuă în propria educație;
  • deschiderea către noile metode de securizare a informației;
  • implicarea în combaterea fenomenului de criminalitate informatică;
  • focalizarea pe fapte;
  • preocuparea pentru excelență.

Viziunea asociației este de a promova cercetarea și educația în domeniul securității informației, precum și de a contribui la crearea și difuzarea cunoștințelor și tehnologiei în domeniu. ARASEC are o reprezentare importantă la nivel național, reunind cadre didactice și cercetători din universitățile și instituțiile românești, doctoranzi, masteranzi sau studenți, precum și societăți comerciale din segmentul IT.