Workshop: Cooperarea polițienească şi managementul securității informațiilor

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” va organiza vineri, 24 aprilie 2015, începând cu orele 09.30, workshopul cu tema: „Cooperarea polițienească şi managementul securității informațiilor”, în cadrul Proiectului „Rețea Transnațională de Management Integrat al Cercetării Doctorale şi Postdoctorale Inteligente în Domeniile „Ştiințe Militare“, „Securitate şi Informații“ şi „Ordine Publică şi Siguranță Națională“ – Program de Formare Continuă a Cercetătorilor de Elită –SmartSPODAS“. Proiectul este derulat de Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, în calitate de beneficiar, şi dezvoltat în parteneriat cu Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, Centrul de Prevenire a Conflictelor şi Early Warning – CPCEW şi Institutul Regal de Studii Strategice – CRISMART, Suedia.

Evenimentul, destinat grupului țintă implicat în activități de cercetare ştiințifică în cadrul unor programe doctorale şi postdoctorale complexe, îşi propune să cuprindă cele mai noi aspecte privind problematica actuală din domeniul cooperării polițieneşti naționale, europene şi internaționale, precum şi probleme actuale privind securitatea cibernetică în România. De asemenea, vor fi dezbătute amenințările la adresa securității informațiilor în structurile de ordine publică şi siguranță națională.

În cadrul workshop-ului vor fi susținute prelegeri de către invitați speciali, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, care vor dezvolta teme de interes general pentru cercetătorii doctoranzi şi postdoctoranzi din cadrul proiectului SmartSPODAS. În acest fel, cercetătorii sunt aşteptați să participe la dezbateri pe subiecte precum: Amenințările cibernetice şi managementul integrat al securității informațiilor în structurile de siguranță națională, Securitatea cibernetică în România, Atacurile cibernetice direcționate ce vizează poşta electronică şi multe altele. Desfăşurarea workshopului va fi moderată de către domnul comisar şef de poliție prof.univ.dr.ing. Dan Victor CAVAROPOL.

Pentru mai multe informații puteți să consultați site-ul proiectului www.spodas.ro.

Sursa foto: www.academiadepolitie.ro
Sursa articolului: www.spodas.ro