Conferința de lansare a Studiilor de Strategie şi Politici – SPOS 2017

Institutul European din România (IER), în parteneriat cu Ministerul de Afaceri Europene, au organizat conferința de lansare a  Studiilor de Strategie şi Politici – SPOS 2017, la sediul Bibliotecii Academiei Române, în data de 28 februarie 2018.

Proiectul SPOS 2017, ajuns la cea de-a 12-a ediție, a presupus realizarea unei noi serii de studii menite să sprijine procesul de elaborare și fundamentare a strategiilor și politicilor României în perioada postaderare. Patru teme de cercetare au fost cuprinse în ediția anului 2017, și anume:

 1. Impactul aderării României la Uniunea Europeană asupra economiei românești. Analiză sectorială (industrie, agricultură, servicii etc.);
 2. România – furnizor de expertiză în tranziție democratică pentru țările Parteneriatului Estic și Balcanii de Vest;
 3. România și Piața Unică Digitală a Uniunii Europene. Oportunități și provocări;
 4. Provocări actuale în domeniul securității cibernetice – impact și contribuția României în domeniu.


La această conferință au participat următorii invitați:

 • Victor Negrescu, Ministru delegat pentru afaceri europene, Ministerul Afacerilor Externe;
 • Gabriela Crețu, Președintele Comisiei pentru Afaceri Europene;
 • Titus Corlățean, Preşedintelel Comisiei speciale pentru coordonarea activităţilor parlamentare necesare pregătirii Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019;
 • Gabriela Drăgan, Director General al IER;
 • Ioan-Cosmin Mihai, conferențiar universitar, Academia de Poliție „AL. I. Cuza”, coordonator studiu SPOS 2017;
 • Oana Popovici, Cercetător științific, Institutul de Prognoză Economică, Academia Română;
 • Iordan-Gheorghe Bărbulescu Departamentul Relații Internaționale și Integrare Europeană/Școala Națională de Studii Politice și Administrative;
 • Viorel-Nicolae Gaftea, Secretar științific al Secției Știință și Tehnologia Informației, Academia Română;
 • Veronica Ștefan, coordonator, Digital Citizens România;
 • Mihai Sebe, expert Biroul Studii și Analize, Institutul European din România;
 • Eliza Vaș, expert Biroul Studii și Analize, Institutul European din România.

Studiul „Provocări actuale în domeniul securității cibernetice – impact și contribuția României în domeniu”, realizat de Ioan-Cosmin Mihai (Academia de Poliție „Al. I. Cuza”), Costel Ciuchi (Secretariatul General al Guvernului) și Gabriel Petrică (Universitatea Politehnica din București), are ca obiectiv general analiza provocărilor actuale prezente în domeniul spațiului cibernetic, identificându-se amenințările, vulnerabilitățile și riscurile la adresa securității cibernetice. Este studiată capacitatea României de reacție la amenințările prezente în mediul virtual, atât la nivel național, cât și la nivel european și regional.


Conferința de lansare a studiilor SPOS 2017

 
Mai multe informații despre eveniment pot fi găsite în comunicatul de presă al Institutului European din România: http://ier.gov.ro/event/lansarea-studiilor-de-strategie-si-politici-spos-2017/.

Studiul „Provocări actuale în domeniul securității cibernetice – impact și contribuția României în domeniu” poate fi descărcat de pe site-ul Institutului European din România (IER):

Sursa articolului: www.arasec.ro