Luna europeană a securităţii cibernetice

Luna europeană a securității cibernetice (European Cyber Security Month) este o campanie de sensibilizare a UE, care are loc în luna octombrie. Scopul acesteia este de a promova securitatea cibernetică în rândul cetățenilor și de a le schimba percepția asupra amenințărilor cibernetice în viața de zi cu zi, atunci când utilizează Internetul la locul de muncă sau acasă.

Luna Europeană a Securităţii Informatice este desfăşurată la nivel european de către Agenţia Europeană pentru Securitatea Reţelelor şi a Informaţiei (ENISA) din cadrul Uniunii Europene.

În 2014 ENISA va încerca să sporească gradul de implicare ale sectorului privat și celui public în această inițiativă prin organizarea de acţiuni comune.

Pilonii prioritari ai programului planificat sunt:

  • Conținut sporit al ECSM
  • Crearea de sinergii
  • Evaluarea și intensificarea rezultatelor

Obiectivele:

  • sensibilizarea publicului privind securitatea cibernetică, care constituie una dintre priorităţile identificate în Strategia UE privind securitatea cibernetică
  • sensibilizarea publicului privind Securitatea Reţelelor şi a Informaţiilor (Network and Information Security (NIS), care este cuprinsă în Directiva NIS
  • promovarea unui Internet sigur pentru toţi utilizatorii
  • constituirea unor relaţii consolidate în vederea sensibilizării prin intermediul ECSM
  • implicarea părţilor interesate relevante
  • creşterea interesului mass-media naţionale prin dimensiunea Europeană şi globală a proiectului
  • sporirea atenției și interesului în ceea ce privește securitatea informațiilor prin coordonare politică și mass-media

Mesajul transmis este: Securitatea cibernetică este o responsabilitate a tuturor! Opreşte-te. Gândeşte-te. Conectează-te.

Sursa foto: www.enisa.europa.eu
Sursa articolului: www.infoeuropa.md