Recenzia conferinței CERT-RO privind finalizarea proiectului „Cyber Crime”

Conferinţa prijeluită de închiderea oficială a proiectului “Sistemul naţional de combatere a criminalităţii informatice Cyber Crime”, Cod SMIS 37595 a fost organizata de Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO în data de 10 septembrie 2014. ARASEC – Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației a fost prezentă la acest eveniment prin domnul lect.dr.ing. Ioan-Cosmin MIHAI – vicepreședinte ARASEC.

Obiectivul general al proiectului a constat în crearea unui cadru de lucru adecvat în vederea creșterii capacității de formulare a politicilor publice și de realizarea unei mai bune reglementări și planificări strategice prin consolidarea parteneriatelor atât la nivel inter-instituțional cât și între instituțiile publice și reprezentanții altor domenii, interesați în combaterea criminalității informatice.

CERT-conf

Prin implementarea proiectului au fost obținute următoarele rezultate:

  • elaborarea unui raport privind indicatorii de performanță utilizați în evaluarea gradului de criminalitate informatică la nivel mondial și propunerile de optimizare a situației, elaborarea unui studiu privind criminalitatea informatică la nivel național comparativ cu nivelul de referință al Uniunii Europene și a unui raport, respectiv a unui set de măsuri și propuneri concrete pentru optimizarea situației existente;
  • implementarea unei platforme tehnologice specializate și la standarde actuale pentru pregătirea continuă a specialiștilor din administrația publică în aspecte privind securitatea informatică;
  • constituirea a două echipe de experți specializați în domeniul tehnic, respectiv în legislație și politici publice pentru combaterea criminalității informatice;
  • alcătuirea echipei Cyber Crime; instruirea și certificarea a 40 de persoane – membri ai echipei Cyber Crime – în domeniul soluțiilor de contracarare a criminalității informatice;
  • definirea unui set de propuneri de politici publice, acte normative și proceduri ce ar urma să sprijine măsurile de prevenire și combatere a criminalității informatice în România;
  • producția și difuzarea emisiunii ONLINE GUARD – tehnici de apărare împotriva amenințărilor cibernetice, în cadrul campaniei de prevenire și conștientizare cu privire la riscurile și amenințările din mediul on-line.

Prezentarea susținută în cadrul conferinței poate fi vizualizată pe site-ul CERT-RO.

Site-ul proiectului este www.cyber-team.ro

Sursa foto: www.arasec.ro
Sursa articolului: www.cert-ro.eu