Recenzia conferinţei Strategii XXI: Complexitatea şi dinamismul mediului de securitate

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a organizat a XXI-a ediţie a Conferinţei ştiinţifice internaţionale STRATEGII XXI: Complexitatea şi dinamismul mediului de securitate, în perioada 25-26 noiembrie 2014. ARASEC – Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației a fost prezentă la acest eveniment prin domnul lect.dr.ing. Ioan-Cosmin MIHAI – vicepreședinte ARASEC.

UNAP

La acest eveniment derulat în cadrul Proiectului SmartSPODAS au fost invitate personalităţi din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, reprezentanţi ai unor instituţii similare din Republica Moldova, Republica Cehă şi Ungaria. Conferinţa a reunit specialişti din domenii variate–apărare, ordine publică, siguranţă naţională, cercetare ştiinţifică şi învăţământ superior militar şi civil – care au abordat aspecte privind noile elemente în evoluţia mediului de securitate internaţional, echilibrul de putere în contextul evoluţiilor relaţiilor internaţionale, riscuri şi ameninţări potenţiale pentru mediul de securitate, impactul statelor emergente asupra centrelor de putere regionale şi internaţionale, rolul actorilor nonstatali în evoluţia mediului de securitate.

UNAP

Conferința a fost deschisă de generalul de flotilă aeriană, prof.univ.dr. Gabriel-Florin MOISESCU – comandant și rector al Universității Naţionale de Apărare „Carol I”. Au urmat prezentări susținute de colonel, prof.univ.dr. Ion ROCEANU – prorector pentru cercetare științifică al Universității Naţionale de Apărare „Carol I”, colonel, lector.univ.dr. Stan ANTON – director al Centrului pentru Studii Strategice de Apărare și Securitate din cadrul Universității Naţionale de Apărare „Carol I”, conf.univ.dr. Iulian CHIFU – Școala Națională de Studii Politice și Administrative.

UNAP

Evenimentul științific a fost organizat în 5 secțiuni:

  • Secțiunea I – State and Nonstate Actors in 21st Century Power Relations;
  • Secțiunea II – Security Transformation;
  • Secțiunea III – Evolutions in Strategic Theory and Practice;
  • Secțiunea IV – Modernisation of Military Organisation;
  • Secțiunea V – Cyber Confrontation.

Conferința a reprezentat un eveniment științific important în domeniul mediului de securitate internaţional, discuțiile purtate având în vedere  riscurile și ameninţările actuale pentru mediul de securitate, echilibrul de putere în contextul evoluţiilor relaţiilor internaţionale și rolul actorilor nonstatali în evoluţia mediului de securitate.

Sursa foto: www.strategii21.ro/index.php/ro/
Sursa articolului: www.strategii21.ro/index.php/ro/