Recenzia conferinţei Strategii XXI: Schimbări Strategice în Securitatea şi Relaţiile Internaţionale

Universitatea Națională de Apărare „Carol I” a organizat a IV-a ediţie a Conferinţei ştiinţifice internaţionale STRATEGII XXI: Schimbări strategice în securitatea şi relaţiile internaţionale, în perioada 02-03 aprilie 2015. ARASEC – Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației a fost prezentă la acest eveniment prin domnul lect.dr.ing. Ioan-Cosmin MIHAI – vicepreședinte ARASEC.

Strategii21

Conferința a oferit cadrul academic adecvat pentru schimburile de idei, exprimarea opiniilor şi comunicarea celor mai noi rezultate ale cercetării în domeniile securităţii şi relaţiilor internaţionale, fenomenului militar contemporan precum şi în alte domenii conexe acestora.

Elementul de noutate al ediției din acest an a reprezentat prezența cercetătorilor doctorali şi postdoctorali din cadrul proiectului „Rețea transnațională de management integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale inteligente în domeniile Ştiințe militare, Securitate şi informații şi Ordine publică şi siguranță națională – Program de formare continuă a cercetătorilor de elită – SmartSPODAS”, derulat de Universitatea Națională de Apărare „Carol I” în parteneriat cu Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, Centrul de Prevenire a Conflictelor şi Early Warning şi Institutul Regal de Studii Strategice – CRISMART din Suedia, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Strategii21

Seria conferințelor ştiințifice internaționale STRATEGII XXI reprezintă o tradiție în viața academică a Universității Naționale de Apărare „Carol I”. Astfel, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, prin intermediul Facultății de Securitate şi Apărare, reuşeşte, an de an, prin atragerea cercetătorilor şi a instituțiilor interesate, să contribuie cu rezultate foarte bune la explorarea domeniului complex al securității individului, grupurilor şi comunităților, precum şi a statelor, la nivel local, regional şi global.

Evenimentul a fost organizat în 12 secțiuni:

 1. Aspecte teoretice ale Securităţii şi ale Relaţiilor internaţionale
 2. Procese şi fenomene ale globalizării
 3. Integrare europeană şi euro-atlantică
 4. Geopolitică, Geostrategie şi Studii de apărare
 5. Managementul crizelor şi prevenirea conflictelor
 6. Politici şi strategii NATO
 7. Drept internaţional public
 8. Comunicare publică şi interculturală şi Securitate socială
 9. Sisteme informaţionale, Intelligence şi Cyber Security
 10. Managementul resurselor de apărare
 11. Ştiinţe educaţionale
 12. Internaţionalizarea educaţiei

Strategii21

Ceremonia de deschidere a fost marcată, după mesajul comandantului (rectorul) Universității Naționale de Apărare „Carol I”, domnul prof.univ.dr. Gabriel-Florin MOISESCU, de prezența domnului Carol Teodor PETERFI, ofițer în rezervă, laureat al Premiului Nobel pentru Pace în anul 2013.

Activitatea desfăşurată pe parcursul celor două zile a oferit prilejul pentru prezentarea lucrărilor ştiințifice şi pentru un schimb reciproc şi constructiv de idei prin intermediul cărora au fost relevate noi modalități prin care se poate oferi un plus de calitate procesului de învățământ, astfel încât acesta să se desfăşoare la nivelul standardelor europene şi euroatlantice. Aspectele de actualitate au suscitat interesul participanților şi au generat dezbateri vii şi abordări solid fundamentate.

Conferința a reprezentat un eveniment științific important în domeniul mediului de securitate internaţional, discuțiile purtate având în vedere riscurile și ameninţările actuale pentru cadrul de securitate şi relaţiile internaţionale.

Puteți descărca cele trei volume al conferinței de la adresa: www.strategii21.ro/index.php/ro/.

Sursa foto: www.spodas.ro/
Sursa articolului: www.strategii21.ro/