Recenzia conferinței The Euro-Atlantic Security and the Security in the Cyberspace

Conferința The Euro-Atlantic Security and the Security in the Cyberspace a fost organizată în data de 22 aprilie 2015 de către Centrul de Studii pentru Securitate, Managementul Crizelor și Prevenirea Conflictelor și iBusiness Company în colaborare cu Facultatea de Securitate și Apărare din cadrul Universității Naționale de Apărare “Carol I”, la Palatul Cercului Militar Național, București. ARASEC – Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației a fost reprezentată la acest eveniment de domnul lect.dr.ing. Ioan-Cosmin MIHAI – vicepreședinte ARASEC.

conf-1

Tema principală a conferinței a avut ca scop principal aducerea la masa dezbaterilor a specialiștilor în securitate cibernetică, discuțiile concentrându-se pe analize ale infrastructurilor de securitate a datelor în spațiul cibernetic din România, pe strategiile și abordările care se impun în amplul context în care ne aflăm (și care presupune schimbări profunde de paradigme de abordare), cât și pe importanța jucătorilor din sectorul public și cel privat.

conf-2

Evenimentul a fost adresat structurilor de decizie, managerilor IT și CIOs din importante companii private și publice, reprezentanți ai Parlamentului și ai celor care sunt implicați în politicile conexe IT&C din structurile guvernamentale. Aspectele de actualitate prezentate au generat dezbateri şi abordări solid fundamentate, dintre cele mai diverse, în domeniul securității cibernetice.

conf-3

Importanța conferinței a fost subliniată prin ideile exprimate de invitații de prestigiu care au luat cuvântul, printre aceștia numărându-se reprezentanți ai mediului universitar, Serviciului Român de Informații, Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO), Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor (ENISA) și ai unor importante asociații profesionale.

Sursa foto: www.arasec.ro
Sursa articolului: cyber.security-world.org