Workshop Securitatea cibernetică și securitatea financiar fiscală – componente ale securității naționale în contextul globalizării

Workshopul cu tema: „Securitatea cibernetică și securitatea financiar fiscală – componente ale securității naționale în contextul globalizării”, va fi organizat în data de 14 ianuarie 2015 în cadrul Universității Politehnica din București, începând cu ora 18:00. Workshop-ul va fi coordonat de lect.univ.dr. Ioan-Cosmin MIHAI și lect.univ.dr. Petrică-Mihail MARCOCI în cadrul Proiectului „Rețea Transnațională de Management Integrat al Cercetării Doctorale şi Postdoctorale Inteligente în Domeniile “Ştiințe Militare“, “Securitate şi Informații“ şi “Ordine Publică şi Siguranță Națională“ – Program de Formare Continuă a Cercetătorilor de Elită –SmartSPODAS“, dezvoltat de Universitatea Națională de Apărare ”Carol I” în parteneriat cu Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, Centrul de Prevenire a Conflictelor şi Early Warning – CPCEW şi Institutul Regal de Studii Strategice – CRISMART, Suedia.

workshop-SPODAS

Evenimentul științific își propune să dezvolte idei, opinii şi puncte de vedere cu privire la provocările mediului de securitate actual în domeniul cibernetic și financiar. Vor fi susținute prelegeri de către cadre universitare ale Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” și Universitatea Politehnica din București, care vor sublinia aspecte importante din domeniul prevenirii atacurilor cibernetice, impactului acestora asupra mediului financiar și cooperarea inter-agenții în vederea asigurării securității cibernetice și financiar fiscale.

AGENDA WORKSHOP-ULUI

18.00 – Cuvânt de deschidere

18.10 – SESIUNEA DE PREZENTĂRI

Analiza atacurilor cibernetice ce vizează poșta electronică
Lect.univ.dr. Ioan-Cosmin MIHAI – Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”

Optimizarea acțiunilor de prevenire și combatere a evaziunii fiscale
– premisa asigurării securității financiar fiscale

Lect.univ.dr.Petrică-Mihail MARCOCI – Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”

Noi provocări în securitatea cibernetică
Dr. Olguța DOGARU – Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”

Securizarea documentelor și a mesajelor de tip e-mail folosind certificate digitale
auto-semnate
Drd. Gabriel PETRICĂ – Universitatea Politehnica din București

Analiza amenințărilor de tip malware
Drd. Daniel-Ionuț BARBU – Universitatea Politehnica din București

19.50 – Pauză

20.00 – SESIUNEA DE LUCRĂRI PRACTICE

Investigarea atacurilor de tip e-mail phishing
Lect.univ.dr. Ioan-Cosmin MIHAI – Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”

20.50 – CONCLUZII

Persoanele interesate să asiste la acest eveniment științific sunt așteptate la sediul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din cadrul Universității Politehnica din București, intrarea principală din corpul A, miercuri, în data de 14 ianuarie 2015, începând cu ora 18:00.

Sursa articolului: www.securitatea-cibernetica.ro